Dnes je Pátek - 10.07.2020
Svátek slaví: Libuše, Amálie | sv. Amálie z Maubegue (Libuše)
Zítra: Olga | sv. Benedikt, patron Evropy

Chudobka z Orlických hor

V příjemné, téměř už adventní atmosféře se uskutečnila poslední letošní přednáška Městské organizace KDU – ČSL v Třebíči. Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 byla ve zcela zaplněném přednáškovém sále okresní kanceláře představena životní píseň lásky a oběti stigmatizované Aničky Tomanové -  „Chudobky z Orlických hor“. Její osudy přijel přiblížit předseda Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové Ing. Petr Vlasatý. Cílem tohoto sdružení je shromáždit svědectví dosud žijících pamětníků Aničky a připravit tak podklady k její možné beatifikaci. Podle původního plánu se na prezentaci měla podílet také Mgr. Simona Nagyová, notářka přípravy beatifikačního procesu. Přestože do Třebíče z důvodu nečekaného onemocnění nepřijela, přednáška zcela určitě neztratila nic ze svého duchovního náboje.

Zájemcům byl nejprve promítnut dokumentární film „Chudobka bílého Krále, který mapoval místa Aniččina pozemského života. Vystoupila v něm celá řada svědků – současníků stigmatizované Aničky: byli to přátelé a příbuzní, nechyběli ani duchovní vůdci z řad kněží. V následné neformální besedě se zájemci dověděli spoustu zajímavostí ze života této pozoruhodné ženy, která sama sebe nazývala chudobkou. „Této květince neuškodí mráz ani sucho, i pošlapat se může a roste dál, nic jí neublíží…“   

Anna Bohuslava Tomanová (1907 – 1957) již v útlém dětství utrpěla úraz, po kterém postupně ochrnula a byla tak zcela odkázána na pomoc druhých. Vynikala láskou ke svátostnému Spasiteli a k Matce Boží, s nimiž tajemně hovořila také v četných extázích. Když byl její bratr Bernard vysvěcen na kněze, obdržela všechna stigmata. Její život se vyznačoval poslušností, pokorou a velkou láskou ke kněžství. Na její přímluvu docházelo k četným uzdravením, kdy Anička brala na sebe nemoci druhých. Také v současnosti, téměř šedesát let po Aniččině smrti, se věřícím dostává podivuhodného vyslyšení. Její hrob v Klášterci nad Orlicí se stal cílem mnoha poutníků nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Marie Dudíková

 

Adventní setkání s OV a předsedy MO okresu Třebíč

03.12.2015 17:00

Přednáška o Aničce Tomanové

Poslanecký den poslance Víta Kaňkovského na Třebíčsku

Středa 18. listopadu byla v programu poslance Parlamentu ČR Víta Kaňkovského vyhrazena poslaneckému dni v okrese Třebíč.

Od časných ranních hodin postupně navštívil Oblastní Charitu v Třebíči, starostu města Třebíče, třebíčské odběrové středisko Fakultní nemocnice Brno, kde se podrobil odběru krve a Katolické gymnázium v Třebíči kde se zúčastnil besedy se studenty.

Téma rozhovoru při návštěvě Oblastní Charity se týkalo zejména financování různých programů sociálních služeb jak na krajské, tak celostátní úrovni a diskuse o provázání funkcí kamenných hospiců a domácí hospicové péče, kde poslanec Kaňkovský zastává názor o potřebnosti souběhu obou typů péče.

Při návštěvě starosty Třebíče Pavla Janaty se za přítomnosti Mgr. Evy Vrábelové, vedoucí Střediska sv. Zdislavy, poskytujícího domácí pečovatelskou službu, rovněž většina diskuse odehrávala v rovině poskytování sociálních služeb a jejich financování ze strany měst a obcí, kde existuje stále mnoho rezerv a nejasností zejména v oblasti informovanosti místních samospráv.

Lehký rozruch personálu vyvolala návštěva poslance Kaňkovského v třebíčském odběrovém středisku Fakultní nemocnice Brno, kde se jej ujala vedoucí oddělení Mgr. Marie Dudíková, za jejíž asistence podstoupil odběr krve. Protože jako lékař zná nemocniční prostředí spíše z druhé strany a nesetkává se často s rolí sebe sama jako „pacienta“, s úsměvem   poděkoval za příkladnou péči.

Po příjezdu do Katolického gymnázia v Třebíči byl po přivítání ředitelem školy Vítem Feldbábelem vyhrazený čas věnován nejprve krátké úvaze o událostech 17.listopadu 1989 a poté došlo na diskusi se studenty. Zazněly nejen otázky, které jsou pokládány napříč celou společností, související se současnou migrační krizí v Evropě, došlo však i na otázky zvyšování daní či posílení obranyschopnosti naší země.

Poslední část dopoledního programu byla věnována návštěvě JE Dukovany, kde se pan poslanec setkal s ředitelem JE Milošem Štěpanovským, který jej seznámil nejen s historií, ale i se současným provozem a jeho problematikou. Hovořili spolu o probíhajícím procesu prodloužení povolení provozu i o problémech, které provázejí  úsilí o dostavbu V.bloku JE Dukovany. Vít Kaňkovský vyjádřil uspokojení, že v otázce existence a dostavby JE panuje vstřícný a pozitivní vztah napříč všemi stranami zastupitelstva Kraje Vysočina a ujistil pana ředitele o své ochotě pomoci v tomto úsilí.

Po vydatném obědě ve slavětické hospodě „U Bohouše“ byla poslední zastávkou Kavárna Pohodička náměšťského Domu bez zámku, kde se pan poslanec setkal s ředitelkou Hanou Šerákovou, která mu představila historii a současnost jejich unikátního projektu, který umožňuje začlenění do běžného života lidem s mentálním postižením.

Přestože program dne byl velmi obsáhlý a časově náročný, podařilo se navázat užitečné kontakty, které jistě budou přínosem pro obě strany a návštěva Víta Kaňkovského určitě nebyla na Třebíčsku návštěvou poslední.

Josef Herbrych
asistent poslance

 

 

 

 

 

 

 

Svatomartinské slavnosti v Třebíči

Jako každoročně, tak i letos zavítal do Třebíče svatý Martin. Navzdory téměř jarnímu počasí přijel na bílém koni (nikdo z přítomných však nelitoval, že sníh zatím nepřivezl). Družina ho doprovodila na Karlovo náměstí, kde byl připraven bohatý program zakončený ohňostrojem. Návštěvníci také mohli ochutnat svatomartinské víno, které bylo nabízeno 11. 11. od symbolických 11 hod 11 min.     

Program pokračoval v kostele sv. Martina. Spoustu zajímavostí ze života tohoto světce poutavě přiblížil o. Jiří Dobeš. Vyvrcholením oslav pak byl varhanní koncert, na kterém zazněla díla A. Vivaldiho, G. Pucciniho, G. F. Händela a dalších v podání Anny Kolaříkové (varhany) a Jany Jedličkové (soprán).

Po skončení koncertu měli posluchači možnost prohlédnout si královský nástroj pěkně z blízka. Zájemci si také mohli zakoupit adopční certifikáty jednotlivých varhanních píšťal. Jedno „dítko“ adoptovala také Městská organizace KDU – ČSL v Třebíči. Výtěžek z prodeje těchto certifikátů jde na realizaci stavby nových třímanuálových varhan z varhanářské firmy dílny Kánský – Brachtl.

Už nyní vás zveme do kostela sv. Martina na další varhanní koncert duchovní hudby, který se uskuteční v neděli 29. listopadu v 15:30 hod. Součástí tohoto koncertu bude žehnání varhan po dokončené 1. etapě jejich stavby.

Marie Dudíková

 

Vysočinské lidovce do krajských voleb povede Jaromír Kalina

Kamenice u Jihlavy – Osmdesátka delegátů z celé Vysočiny zvolila na nominační konferenci v Kamenici u Jihlavy pořadí kandidátů KDU-ČSL do krajských voleb 2016. Lídrem se stal někdejší dlouholetý sládek jihlavského pivovaru, náměstek primátora Jihlavy a předseda vysočinských lidovců Jaromír Kalina.

Dvojkou je lídr do sněmovních voleb 2013 a bývalý dlouholetý starosta Rokytnice nad Rokytnou Josef Herbrych, třetí místo zaujímá starosta Oslavic na Žďársku Pavel Janoušek. Na 4. místě figuruje místostarosta H. Brodu Čeněk Jůzl a někdejší krajský radní pro finance Miroslav Houška. Na 6 místě je třebíčská Marie Dudíková vedoucí odběrového střediska třebíčské transfůzní stanice.

 V první desítce jsou tři ženy, mezi nimi i někdejší ředitelka vysočinské pobočky Czechinvestu Eva Dvořáková. Ta patří také mezi téměř třetinu nestraníků na padesátičlenné kandidátce. Dalšími známými osobnostmi jsou vojenský kaplan v Náměšti nad Oslavou Petr Němec, ředitelka žďárské Charity Jana Zelená nebo rektor Západomoravské univerzity v Třebíči Marek Matějek. Nechybí ani poslanec Vít Kaňkovský, senátor František Bradáč a starosta Třebíče Pavel Janata.

„Jsem rád, že delegáti respektovali rovnoměrné zastoupení pěti okresů Vysočiny v první pětici. Na kandidátce je hodně starostů a dalších komunálních politiků, což jen potvrzuje přirozené ukotvení KDU-ČSL v regionu. Máme Kraji Vysočina co nabídnout,“ uvedl Jaromír Kalina.

 „Současná doba je prověrkou křesťanských hodnot a k diskusi o nich by právě naše strana mohla přispět i tím, že bude bránit nárůst xenofobie a dalších radikalizujících jevů,“ doplnil Kalina. V diskusi delegátů zněly témata rozpočtového určení daní, elektronické evidence tržeb nebo uprchlické krize. Účastníci nominační konference na začátku uctili minutou ticha oběti teroristických útoků ve Francii.

Jako první zvolí svého kandidáta na hejtmana lidovci

Vysočina – Kandidáti KDU-ČSL do voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina 2016 vzejdou z nominační konference, která se koná v sobotu 14. listopadu v Kamenici u Jihlavy. Lidovci tak zřejmě jako první v kraji budou mít svého kandidáta na hejtmana.

„Tyto volby jsou pro nás důležité tím, že kraj má klíčový vliv na fungování nemocnic, dopravy, středních škol a sociálních zařízení. Vedení kraje, zejména jeho procesy řízení a rozhodování, prokazují už druhé volební období jistou uniformitu, strnulost a v některých oblastech nefunkčnost. Je třeba tuto praxi změnit,“ uvedl krajský předseda KDU-ČSL Jaromír Kalina.

Do těchto primárních voleb se prostřednictvím okresů mohl přihlásit kdokoli z členů a mezi navrženými kandidáty je i řada nezávislých osobností. Početné zastoupení mají starostové a další komunální politici. O jejich pořadí na kandidátce rozhodne v sobotu téměř stovka delegátů, vyslaných jednotlivými okresy Kraje Vysočina.

Nyní mají lidovci v zastupitelstvu kraje sedm zastupitelů, o dva víc než v minulém období. Jsou to poslanec Vít Kaňkovský, senátor za Žďársko František Bradáč, někdejší místopředseda sněmovny Jan Kasal, bývalý krajský radní pro finance a majetek Miroslav Houška, místostarosta Velké Bíteše Tomáš Kučera, ředitel jihlavských městských lesů Václav Kodet a starosta Osové Bítýšky Josef Mach.

Poslanec MUDr. Vít Kaňkovský zavítá na Třebíčsko

18.11.2015 07:30

     Ve středu 18. 11. přicestuje na návštěvu třebíčského okresu místopředseda Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku Parlamentu ČR MUDr. Vít Kaňkovský.

Jeho hlavním cílem sice bude seznámení se s novými trendy poskytování sociálních služeb, ale ve svém programu nezapomene ani na besedu se studenty, jeden dar pro nemocné a také na své velké téma týkající se sociálních aspektů spojených s provozem Jaderné elektrárny Dukovany.

V ranních hodinách pan poslanec zavítá na ústředí Oblastní charity Třebíč, kde se seznámí s rozsahem poskytovaných služeb a systémem jejich financování. Následně bude u starosty města Třebíče projednávat, mimo jiné, také téma různých forem hospicové péče, a to i za účasti vedoucí Střediska domácí hospicové péče sv. Zdislavy Mgr. Evy Vráblové.

Z radnice se pan doktor vydá na pozvání Mgr. Marie Dudíkové věnovat jeden velmi osobní dar nemocným, a to rovnou dar své vlastní krve, do odběrového střediska Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno, které sídlí v třebíčské nemocnici. Primář operačních sálů a ortoped nemocnice v Havlíčkově Brodě tak bude jednou působit na trochu nezvyklém místě operačního stolu - na stojanu s kapačkami a krevními konzervami.

Závěr dopoledne bude patřit studentům maturitních ročníků katolického gymnázia, se kterými bude probírat význam 17. listopadu pro naši společnost.

Na pravé poledne je domluvena schůzka s ředitelem JE Dukovany, při které by se rád dozvěděl více aktuálních informací o současném stavu JE, postupu příprav na prodloužení životnosti a přípravě výstavby 5. bloku. Již na podzim loňského roku totiž uspořádal v Poslanecké sněmovně seminář, který kladl důraz na možné dopady do oblasti zaměstnanosti v přilehlém regionu v případě, že by se nepodařilo prodloužit životnost Jaderné elektrárny Dukovany a nezrealizovala by se dostavba dalšího bloku. V letošním dubnu se pak společně se senátorem Bradáčem připojili na konferenci „Umíme postavit 5. blok v Dukovanech včas?“ k výzvě na urychlené rozhodnutí o rozšíření elektrárny směřované vládě ČR.

Závěr návštěvy na našem okrese bude patřit opět sociálním službám, a to takovým, které směřují k osamostatňování života klientů bývalého Ústavu sociální péče v Jinošově -  dnes Domova bez zámku v Náměšti nad Oslavou. Seznámení se s programy proběhne v Náměšťském stacionáři a v kavárně Pohodička.

Pro ty, kteří by se chtěli setkat s panem poslancem osobně, by vzhledem k nabitému programu bylo vhodné spojit se s jeho asistentem Josefem Herbrychem na tel. 603 866 910 a domluvit se na nejvhodnějším místě setkání. Je možné sjednat schůzku i v poslanecké kanceláři v Třebíči na Karlově náměstí 38 (vedle knihkupectví Jakuba Demla) v jiném termínu.  

Předběžný časový harmonogram návštěvy:

7:30 - Charita Třebíč 

8:30 - Starosta města Třebíče

9:30 - Nemocnice - odběrové centrum TS Brno

10:30 - KG Třebíč 

12:00 - Návštěva EDU 

14:00 - Domov bez zámku v Náměšti n. Osl.

Varhanní koncert 11.11.2015 kostel sv.Martina v Třebíči

11.11.2015 17:00

Přednáška o Aničce Tomanové

26.11.2015 17:00

Syndikovat obsah
xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml