Dnes je Neděle - 29.03.2020
Svátek slaví: Taťána | sv. Ludolf (Slavomil
Zítra: Arnošt | sv. Jan Klimak

Benefiční koncert v Náměšti nad Oslavou

V Náměšti nad Oslavou se v sobotu 17. 10. konal benefiční koncert.

Výtěžek ze vstupného bude použit na zaplacení projektu „Rozšíření ZUŠ v Náměšti nad Oslavou do prostoru farního špýcharu“.

V pásmu „Chrámová hudba v proměnách času“ se v kostele svatého Jana Křtitele představilo známé Trio od svatého Jakuba z Brna.

Záštitu nad koncertem převzal poslanec Vít Kaňkovský.

 

 

Tisková zpráva - Zdechovský žádá ministra o prověření podmínek policistů

Tisková zpráva

Ústí nad Labem/Praha – V detenčním táboře v Drahonicích na Lounsku střeží uprchlíky 85 policistů, kteří slouží v nedůstojných podmínkách. Několik z nich se obrátilo na europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL), který obratem požádal ministra vnitra Milana Chovance o prošetření.

Místopředseda KDU – ČSL v Třebíči

Mariánská poutní místa - takový byl název i téma další z řady přednášek pořádaných Městskou organizací KDU-ČSL v Třebíči, která se uskutečnila v pátek 16. října 2015.  Toto téma přijel prezentovat člověk nanejvýš povolaný - historik, vysokoškolský pedagog, místopředseda KDU-ČSL a předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. Posluchači, které neodradilo ani extrémně nepříznivé počasí, rozhodně své účasti nelitovali. Dostali možnost dovědět se spoustu zajímavých informací o počátcích poutního ruchu na Moravě, o kterém nám vyprávějí tzv. zakladatelské legendy. Jsou to příběhy spojené se zázračnou událostí (nejčastěji uzdravení nebo pomoc v nebezpečí a nouzi), jejichž aktéry většinou nelze pro nedostatek pramenů spolehlivě historicky doložit či datovat. Legendy dokladovaly starobylost poutního místa a sehrály důležitou roli zejména v barokní době, a to i přes nápadnou podobnost některých z nich. Nejstarší moravská poutní místa - Velehrad, Tuřany, Křtiny a Žarošice spojují úctu cyrilometodějskou a mariánskou. Podobně jako v mnoha okolních zemích se stala úcta k Bohorodičce hlavním nosným pilířem křesťanských poutí na Moravě (na rozdíl od Čech, kde vedle úcty k Panně Marii existovala silná úcta k zemským patronům v čele se sv. Václavem). V období kolem r. 1240, kdy Moravě hrozil vpád Mongolů, se lid znovu utíkal pod ochranu Panny Marie. V tomto období mají své počátky další poutní místa, jako např. Svatý Hostýn nebo Vranov u Brna. Vzrůst poutní aktivity ve 13. století umožnil také prudký nárůst církevních řádů a jejich klášterů. K nejznámějším poutníkům českého i evropského středověku bezpochyby patřil král a císař Karel IV. Ten také daroval brněnskému augustiniánskému konventu sv. Tomáše ikonu Moravské divotvůrkyně a ochránkyně Brna ze 13. století., která byla podle tradice vytvořená rukou evangelisty sv. Lukáše. Brzy se stala nejznámějším a nejuctívanějším milostným obrazem Moravy.

Národní eucharistický kongres v Brně

V sobotu 17.10.2015 proběhl v Brně první Národní eucharistický kongres. Obětní dary přinášela šestičlenná rodina Žákova z Moravských Budějovic. Manželé Žákovi jsou aktivními členy KDU-ČSL. Ing. Petr Žák je členem třebíčského okresního výboru a krajského výboru pro Kraj Vysočina. 

Adoramus Te Christe

Klaníme se Ti, Kriste – taková byla nosná myšlenka společného setkání třebíčských farností ve spolupráci s hudebním souborem Musica animata s těmi, kteří hledají. Hledají svoji cestu i své místo v životě, rodině, společnosti, církvi, ... Chvíle ztišení, modlitby a hudby se uskutečnily v sobotu 10. října od 19 hodin v bazilice sv. Prokopa v Třebíči a proběhly po vzoru komunity z Taizé. Tato francouzská vesnička, která se nachází na jihu Burgundska, je domovem mezinárodní ekumenické komunity, kterou založil v roce 1940 bratr Roger. Od konce padesátých let minulého století sem nachází cestu mnoho mladých lidí z nejrůznějších zemí světa, aby se zde podíleli na týdenních setkáních. Taizé je místem modlitby, která nese k Bohu i lidi, kteří se modlit neumí nebo nemohou, je místem smíření a pokoje. Modlitby, rozjímání a přímluvy za mír a pokoj ve světě se nesly také zcela zaplněnou třebíčskou bazilikou. Hluboký duchovní prožitek těch, kteří se vydali na „pouť důvěry na zemi“ byl umocněn působivou hudbou v podání hudebních souborů Musica animata, Serafín, Malého smyčcového orchestru a hostů.

DuM

 

Jablkobraní posedmé představilo úrodu na Náměšťsku

45 vystavovatelů předvedlo celkem 150 vzorků ovoce, zeleniny, květin a pěstebních kuriozit na 7. ročníku soutěžní pěstitelské výstavy s názvem „Jablkobraní, aneb co se nám to letos zase urodilo ?“, kterou tradičně v první říjnový víkend pořádá místní organizace KDU-ČSL ve farním dvoře v Náměšti nad Oslavou.

Usnesení ze schůze OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 12.10.2015

1.     OV bere na vědomí informaci z jednání KP KDU-ČSL Vysočina podanou předsedou OV J.Hrubým

2.     OV sestavil pořadí kandidátů za okres Třebíč pro krajské volby 2016 takto:

 

1

Josef Herbrych

2

Mgr. Marie Dudíková

3

Mgr. Štěpán Komárek

4

kpt. Mgr. Petr Němec

5

Ing. Jaroslav Hrubý

6

Mgr. Eva Vráblová

7

ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D. Th.D.

8

Ing. Mgr. Vít Feldbabel

9

MUDr. Tomáš Preininger

10

Ing. Petr Žák

11

Ing. Pavel Janata

Náhradníci

12

Jaroslav Zadražil

13

Lenka Koláčná

14

Mgr. Jan Musil

 

Schůze okresního výboru KDU-ČSL Třebíč

12.10.2015 18:00

Dne 12.10.2015 se bude konat další schůze okresního výboru KDU-ČSL Třebíč. Začátek je v 18,00 hod. v okresní kanceláři KDU-ČSL na Karlově nám. 38.

ADORAMUS TE CHRISTE

Třebíčské farnosti ve spolupráci se souborem Musica animata si vás dovolují pozvat na společné setkání těch, kteří hledají. Setkání s názvem ADORAMUS TE CHRISTE se uskuteční v sobotu 10. října 2015 v 19 hod. v bazilice sv. Prokopa v Třebíči.

Chvíle ztišení, modlitby a hudby.... pěvecké sbory, sólisté, orchestr po vzoru komunity z Taizé. „Taizé je místem modlitby, která nese k Bohu i lidi, kteří se modlit neumí nebo nemohou, je místem smíření a pokoje.“

Hudebníci: Musica animata, Serafín, Malý smyčcový orchestr a hosté.

Okresní kancelář v novém hávu

Okresní kancelář KDU-ČSL v Třebíči se proměňuje do krásy. Okna v kancelářích ve dvorním traktu již podlehla zubu času a byla vyměněna za nová, dřevěná. Do zkrášlovacích prací se zapojili členové předsednictva okresního výboru a svépomocí obě kanceláře vymalovali. Úklidové práce vzali pěkně „od podlahy“. Nábytek byl přestěhován tak, aby se v zadní kanceláři mohla konat také zasedání OV. Tuto změnu oceníme zejména v zimních měsících, kdy nebude nutné vytápět velkou zasedací místnost. Ta se rovněž dočkala změny – byla upravena na důstojný přednáškový sál. 

Syndikovat obsah
xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml